Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

9.AS

Čtení (7. ročník)

Slabikář str. 98, 99 – přečti

Vyhledej všechny slova s hláskou g, G.

Čtení (9., 10. ročník)

1/ Přečti si článek

2/ Znáš i jiné názvy řek nebo jména známých osobností?

VLTAVA SE VLÉVÁ DO LABE NEDALEKO MĚLNÍKA. ČESKOU REPUBLIKU TVOŘÍ ČECHY, MORAVA A SLEZSKO. POJEDEME NA VÝLET DO KUTNÉ HORY. HORYMÍR UHÁNĚL SE SVÝM KONĚM ŠEMÍKEM. V NÁRODNÍM DIVADLE HRAJÍ RUSALKU. BEDŘICH SMETANA JE ZNÁMÝ SKLADATEL. BOŽENA NĚMCOVÁ A ALOIS JIRÁSEK JSOU NAŠI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPISOVATELÉ. UŽ JSI VIDĚL V DIVADLE HRU LUCERNA NEBO POPELKU? POJEDEME DO LIBERCE A DO JIZERSKÝCH HOR.

Psaní (7. ročník)

Slabikář str. 131 – opiš celou stranu

Psaní (9., 10. ročník)

1/ Přepis článek ze čtení. Pozor na velká písmena.

2/ Vypiš jména řek. Znáš i jiné řeky? 

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují také děti, které nezvládnou předešlá cvičení ze čtení a psaní.

1/ Přečtěte si básničku, najdi a podtrhni v básničce písmenko A.

2/ Najdi v řadě písmen písmenko A, obtáhni ho.

3/  Namaluj obrázky tří věcí začínající na písmeno A, které se objevují v básničce.

ADAME, ANIČKO, VYBARVĚTE AUTÍČKO.

ANANAS I AUTOBUS TAKY BARVIT ZKUS.

A  O  E  I  A  E  O  U  I  A  E  O  I  A  U  O  E  I  

Počty (7. ročník)

1/ Napiš násobky 2

2/ Doplň chybějící násobky

0  .  .  .  4  .  .  .  8  .  .  .  12  .  .  .  16  .  .  .  20

.  .  2  .  .  .  6  .  .  .  10  .  .  .  14  .  .  .  18  .  .

Počty (9., 10. ročník)

1/ Narýsuji přímou čáru

2/ Nakresli křivou čáru

3/ Narýsuj úsečky AB ꓿ 9 cm            GH ꓿ 10 cm       KL ꓿ 8 cm

                                 CD ꓿ 6 cm            RS ꓿ 4 cm          OP ꓿ 5 cm

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují také děti, které nezvládnou předešlá cvičení z počtů.

1/ Doplň číselnou řadu

3   .   .               1   .   3             .   9   .

5   .   .               4   .   6             .   5   .

8   .   .               7   .   9             .   3   .

2   .   .               6   .   8             .   7   .

Přírodopis (7., 9., 10. ročník)

1/ Přečti básničku a přemýšlej, co ještě v lese najdeme kromě hub (lesní plody).

2/ Napiš jejich názvy a namaluj. Můžeš si je najít i na internetu, vytisknout a nalepit do sešitu.

NÁŠ TÁTA ŠEL NA HOUBY,

JESTLI ON TAM ZABLOUDÍ.

NEZABLOUDÍ, TĚŠTE SE,

ON VÁM HOUBY PŘINESE.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

9. A 10. ROČNÍK OCHRANA OSOB ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

https://www.youtube.com/…kag