Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

PŠ1A

Dobrý den, milí žáci,

blíží se vysvědčení a prázdniny. Děkuji všem za vypracované úkoly, věřím, že budete zdárně učivo opakovat a budete se nadále opatrovat.

Český jazyk- zájmena osobní a záporná, na www. ctedu. cz jsou krásná videa, jsou tam vysvětlené pojmy, procvičte a připomeňte si i význam různých slov. Opakujte vyjmenovaná slova, vytvořte z nich krátký příběh.

Matematika- tvořte příklady do tisíce, sčítejte ,odčítejte, zopakujte si zlomky,  připomeňte si jednotky hmotnosti, gram, kilogram. Zkuste s rodiči zvážit různé předměty z kuchyně, jídlo, přístroje a zapište.

RoV- základní hygienické návyky, ochrana zdraví, údržba a práce v domácnosti. Pomáhejte doma při úklidu a myslete hlavně na zdraví své i blízkých, dodržujte stále pravidla.

PP- opakujte těsta a zavářky, uvařte polévku, napište pracovní postup a zvolte správnou zavářku(nudle drobení, ….)

 Jsme v kontaktu, ohledně vysvědčení dostanete informace včas a dál ještě vypracujte tato zadání, brzy budou prázdniny,  zvládáte to perfektně. Všechny vás chválím.

                                                                      Vaše paní učitelka Petra Šamunová

Německý jazyk – zopakujeme si všechna slovíčka, která jsme se letos naučili:“ Rodina, škola, pozdravy, ovoce, zelenina, zvířátka, barvy. Odpovíme si na otázky “Kdo to je, kde to je, kde bydlíš? Připomeneme si slovesa- ležet, stát, spát, smát se, sedět a plakat. Dbáme na správnou výslovnost přehlasovaných písmen.“

Dramatická výchova  a informatika – vše spojíme ve vyhledání a zhlédnutí starého filmu „Práče.“

Občanská výchova – tento film si rozebereme a zkusíme si odpovědět na otázku, kde najdeme odpověď na porušení práv dítěte.

 

PŘÍRODOPIS

ZPRACOVÁNÍ ROPY A JEJÍ PRODUKCE (PLASY, HNOJIVA, ELEKTŘINA). ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

https://edu.ceskatelevize.cz/…06b

https://www.youtube.com/…rF0