Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

2.A

Čj:

Upevňování a procvičování čtení a psaní písmene Ch, ch.

Čtení slov a vět ze s. 110.

Opis slov ze s. 110 dole a vět ze s. 133 dole.

Vyhledávání slov ve větě. Odpovědi na otázky k přečtenému textu.

Tvoření vět rozkazovacích na dané slovo – např. slovo Petr – „Petře, podej mi sešit!“ Petře, nezlob!“

Nadále trénujte i psaní písmen, slov a vět v pracovním sešitě!

M:

Sčítání a odčítání v oboru do 10.

Řešení slovních úloh.

Porovnávání čísel. Rozklad čísel. Číselná řada do 10.

Geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh – umět je poznat.

ČaS:

Péče o ptáky. Pozorování ptáků v přírodě. Kteří ptáci přilétají z teplých krajin – vlaštovky, jiřičky, čápi. Jaké máme dravce – sovy, orly, káňata, jestřáby, …

Drobná poranění a úrazy. Jak je ošetřit. Předcházení úrazům. Bezpečné místo pro hru. Bezpečné chování v silničním provozu. Nebezpečí bodnutí hmyzem. Chování při bouřce, dešti, silném větru. Bezpečnost při koupání.

Vv: Nakreslit obrázek ptáka.

Pč: Zasadit si do květináče nějakou rostlinu, starat se o ní. Pečovat o domácí květiny.

Hv: Nacvičit si nějakou novou píseň. Je možné jí vyhledat na internetu.