Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

3.B

Milí žáci,

budeme opakovat již probrané učivo, v matematice v učebnici na straně 60-61 máte příklady, které byste měli zvládnout tento školní rok. Budete procvičovat sčítání a odčítání v oboru 0-20 a násobení a dělení číslem dva. Dále byste měli zvládnout počítání po desítkách do sta. Na začátku příštího školního roku budeme všechno opakovat. https://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

Český jazyk - čtení textu v učebnici na straně 102-103. Čteme plynule po slabikách. Básničky a říkadla na straně 103 přepište do cvičného sešitu. 

Člověk a společnost - charakteristické znaky léta - pracovní list na straně 46 a 47. Opakujte si části lidského těla.

Posílám jednu pohádku v němčině: https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-skolu-5e4424584908cf012515810a 

Žáci ze druhého ročníku budou v matematice procvičovat slovní úlohy a matematické operace z učebnice v oboru do 10 - sčítání, odčítání, rozklad čísel, doplňování do číselné řady.  https://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

V českém jazyce si procvičujte první hlásky ve slově, tady: https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/sluchove-vnimani/prvni-hlaska-ve-slove/ 

V prvouce pracujte podle zadání v pracovním sešitě na straně 46. 

Pro všechny jedna pohádka, která je i pro Emila ve znakovém jazyce. https://edu.ceskatelevize.cz/pohadka-sul-nad-zlato-5e4425562773dc4ee413a1f4 

Vaše třídní učitelka Eva Drobná