Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

5.A

Milí žáci,  

v době přerušení výuky, si opakujte a procvičujte uvedené učivo: 

 PL = ZKRATKA PRO PRACOVNÍ LIST

 

Čj – Opakujte vyjmenovaná slova B, L , M a slova  příbuzná z učebnice.

        Napište do sešitu cvičení na straně 67 - Bludiště.

     -  Procvičujte PODSTATNÁ JMÉNA -

                        - Vypracujte  PL - Připoj k otázce správnou odpověď - obrázek:

                                                    - odpovězte písemně na otázky - CELOU VĚTOU!

      - Přečtete si PL - ČTECÍ KARTA - vypracujte zadané úkoly.

       Procvičujte hlasité i tiché čtení. Komu čtení nejde, slabikuje.

 Nj – vypracujte pracovní list, který jste dostali -

         - ZKUS DOPLNIT. MŮŽEŠ I ČESKY. STAČÍ 1 SLOVO. / Co děláš ráno, dopoledne,

                        v poledne, odpoledne, večer, v noci?/

     -  2. strana PL - opakuj slovíčka - DNY V TÝDNU.

 M – Procvičujte si násobkové řady č.2 - 9 , napište nějaké příklady na násobení a dělení.

        PAMATUJTE - PRSTY VÁM POMÁHAJÍ - POUŽÍVEJTE I PŘI DĚLENÍ -

              24 : 3 =  říkejte si násobky čísla 3 do 24. Při každém násobku zvedněte 1 prst -

                            - KOLIK PRSTŮ ZVEDNEŠ TO JE VÝSLEDEK-

                            3   6   9  12   15   18   21   24 - ZVEDNEŠ 8 PRSTŮ, VÝSLEDEK = 8

              24 : 3 = 8

     -  Procvičujte sčítání i odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000 - vypracujte pracovní list

     -  Vypracujte obě strany PL - SPOJ BODY TAK, ABYS MĚL STEJNÉ OBRAZCE -

                                                  - napiš názvy rovinných útvarů, které znáš

                              2.strana PL  - SPOJ SPRÁVNĚ TVARY - podle pravítka = různoběžky

                                                  - narýsujte rovnoběžky /jako koleje/ a kolmici

 ČS  - Opakování učiva - Kdo mi může v nebezpečí pomoci - Vypracujte obě strany PL -

                                         ZÁCHRANÁŘI,  1. POMOC - nauč se básničku

                                       

                                      - Ochrana životního prostředí - Vypracujte obě strany PL -

                                          STROMY A KEŘE

                                          - napiš, proč vysazujeme stromy, lesy, jak chráníme les, jak se chováme v lese

I nadále sledujte program vysílání ČT2 UčíTelka

Mějte se hezky a OPATRUJTE SE                                    Pavla Remutová