Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

6.A

ČESKÝ JAZYK 

Slovesa, str. 45 cv. 5, 6

Časování sloves být, nebýt, mít, nemít

Přečtěte si dobře tabulku na str. 46, 47

(sloveso být se mění na slovo jsem, sloveso nebýt se mění na nejsem, sloveso mít se mění na mám, sloveso nemít se mění na nemám) - Str. 47 cv. 3, 4

Umíš být zdvořilý? Str. 85 cv. a, b 

ČTENÍ

„Vlčím doupěti “ – str. 74 - 75

Přečíst článek a odpovědět na otázky: 

1.Koho našel Otec vlk?

2.Kdo byl Rákšas (Démon?

3.Které zvíře se jmenovalo „ Šér Chán“?

4.Co si udělal Šér Chán u dřevorubců?

5.Jak se říká textu, kde zvířata mluví lidskou řečí?

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem přes desítky – str. 59 - 60

Str. 59 cv. 12 – proveďte i zkoušku

slovní úlohy 

dělení se zbytkem

příklady vymýšlej nebo si přijď pro pracovní listy do školy  

Geometrie – osa úhlu

Narýsuj pomocí pravítka trojúhelník a udělej osu.

Narýsuj pomocí pravítka čtverec a udělej osu.

Narýsuj pomocí pravítka obdélník a udělej osu.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Opakování učiva 

 Udělej si malý test:

1.Proč je pro vás důležitá základní škola?

2.Uveď tři příklady zájmových kroužků.

3.Uveďte tři příklady uplatnění absolventů střední školy?

4.Jaké nebezpečí hrozí lidem, kteří si neumějí šetřit?

5.Uveďte tři profese, které vykonávají absolventi vysoké školy?

6.Uveďte tři příklady správného jednání ve škole?

PŘÍRODOPIS

Botanika – Růst a vývoj rostlin

Růst – jeden z projevů života rostlin, aby rostlina dobře rostla, potřebuje světlo, vodu, správnou teplotu.

U nás v mírném pásu (učili jste se v zeměpise) se střídají čtyři roční období. Střídá se období růstu a období klidu.

Vývoj rostlin – rostliny se vyvíjí stejně jako živočichové a člověk.

Vývoj rostlin: oplozené vajíčko – vyklíčení semene – vznik dospělé rostliny – zánik rostliny

Otázky a odpovědi:

1.Co potřebuje rostlina, aby dobře rostla?

2.Jak se rostlina vyvíjí?

3.Jaký podnebný pás máme v ČR?

Šesťáci, posílám úkoly na další týden. Nejsou prázdniny – učte se, vypracovávejte úkoly!!!! Pokud nebudete pracovat, může to být posouzeno jako záškoláctví. 

Přineste mi do školy všechny vaše vypracované úkoly (sešity, papíry). Budu se jimi řídit při psaní vysvědčení. V týdnu od 15. 6. (pondělí, úterý, středa) budu vybírat všechny učebnice, které máte doma. Vygumované a slepené učebnice noste do školy. Eva a Lucka mají sbírku úloh – přinést také.

Vypracované úkoly ke kontrole posílejte na 6a@specmo.cz, nebo je noste do školy – každý den od 8.00 – 11.30 hodin. S některými jsem se již domluvila na kontrole a návštěvě školy. Kontaktujte mě všichni!!! 

Vaše třídní Martina Čáková

FYZIKA

Tlak- tlaková síla, jednotky tlaku- přečtěte si a napište pouze modrý odstavec. Nakreslete obrázky. 

•Učebnice str. 46- 47

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Dějepis 6.A,B  

Najdi na internetu čt1-iVysílání- do vyhledávače zadej : 1. Erupce na Slunci a vznik Země

2. Proč vzniká zemětřesení

Podívej se na pořad