Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

7.A

Milí žáčci, v týdnu od 8. června do 12. června 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

Český jazyk 

-Komunikační a slohová výchova 

Krabička, která vám neuteče. Popište pracovní postup výroby krabičky - viz učebnice ČJ, strana 80 - 81, cvičení 17 a), b).

-Literární výchova

V čítance na str. 59 - 60 čtěte “Případ s Hejkalem“.

Přečtený text vyprávějte vlastními slovy.

-Jazyková výchova

Podmět a přísudek.  

Podmět bývá nejčastěji vyjádřen podstatným jménem (Hudba dozněla.); může být vyjádřen zájmenem (My nepřijedeme.) nebo číslovkou (Dva nedoběhli.) Dále – viz učebnice ČJ, strana 62 (žlutý odstavec).

 Do sešitu vypracujte cvičení z učebnice ČJ - č. 4, na straně 62 a cvičení č. 1  

a č. 2 na straně 65.

Napište diktát:

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-bagr-tonda/17 

Opakování:

Procvičujte přídavná jména:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sky-sti-cti-cky-2-uroven?source=explicitExercise 

Procvičujte psaní nn/n:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-nn-a-n-1-uroven/7594 

Procvičujte psaní u/ú/ů:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-delka-samohlasek-u-1-uroven/6448 

Procvičujte velká písmena – státy, oblasti:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-velka-pismena-staty-oblasti-2-uroven/2815 

Procvičujte vyjmenovaná slova po „P“:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-p 

Německý jazyk

Opakování: téma „Zdraví a nemoc“ – „Die Gesundheit und die Krankheit“. 

Učebnice NJ, str. 14 a 15 – fixace slovní zásoby. Pozorně čtěte a překládejte z němčiny do češtiny.

Procvičujte podstatná jména – zdraví, nemoci, zdravý životní styl: 

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-zdravi-nemoci-1-uroven?source=explicitExercise 

Procvičujte slovní zásobu - potraviny, jídla, nápoje:

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-potraviny-1-uroven?source=explicitExercise 

Matematika - Písemné i pamětné sčítání a odčítání do milionu. 

Vypracujete úlohy z učebnice matematiky, strana 24, cvičení 17 – 23 a strana 25, cvičení 25 – 28.

Dělení se zbytkem: https://www.matika.in/cs/category.php?category=demenie 

 Sčítání a odčítání: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ed8c2042b3ac 

Vaše „oblíbené“ pyramidy: https://www.matika.in/cs/category.php?category=pysamida 

Psovodi: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ed8c2a8eafa1 

Násobilkové obdélníky: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ed8c30707917 

Geometrie Opakování: „Konstrukce trojúhelníku“. Učebnice strana 81, cvičení č. 6 – č. 8.

Přírodopis - Rozšíření a vývoj rostlin v České republice a na Zemi. Botanika str. 62; pozorně čtěte! Rozšíření rostlin na Zemi. Botanika str. 63 - 65; pozorně čtěte! Odpovězte na otázky č. 1 - č. 5, strana 66.

Video – vývoj rostlin na Zemi: https://www.youtube.com/watch?v=WbZkXGKeYj0 

Vše zapisujte do sešitů a opět vám všem připomínám - nezapomínejte 

na procvičování v minulosti probíraného učiva! Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!

VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA: dakriz@specmo.cz 

Všechny vás moc pozdravuji, opatrujte se, pomáhejte svým blízkým, učte se, hýbejte se a nezapomínejte na dodržování hygienických zásad. Těším se na vaše splněné úkoly. Brzy na slyšenou! Vaše třídní učitelka D. Křížová

D – 7.A  HUSITSKÝ KRÁL

Po husitských válkách byly Čechy rozvrácené, neustále vznikaly spory mezi katolíky a husity. Pořádek v Čechách udržel JIŘÍ Z PODĚBRAD, který byl později zvolen českým králem. Byl dobrý politik a diplomat. Protože patřil k husitské šlechtě, papež mu začal vyhrožovat křížovou výpravou. Aby zajistil v Čechách mír, obrátil se o pomoc k polskému králi. Polský král za pomoc obdržel slib, že se jeho syn stane českým králem. Tímto způsobem získal české království rod polských králů JAGELONCŮ.

Podívejte se na I-VYSÍLÁNÍ – Dějiny udatného národa českého 45. díl ZNIČENÁ ZEMĚ, 46. díl JIŘÍ Z PODĚBRAD.

ZEMĚPIS -  Podívej se na prezentaci o Olomouckém kraji

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EWWTZE9e8DhJpWlaf9ZOMSkBDlh2aOxXn6idpDf0H2B8FA?e=wPCLgJ 

Vypracuj test na Olomoucký kraj

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1URUdSOTIyMFZHNEs4VFVGQzJBV0VWN1RaQy4u 

Zdraví Rak Petr 🙂