Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

9.B

Moji milí deváťáci,

Tentokrát mi od některých nepřišly žádné vypracované úkoly. Víte, kteří to jste, napravte to!!! Vás, kteří posíláte práci, chválím a hodnotím ihned. Však víte. Opět platí, že buď nafotíte a pošlete přes WhatsApp, e-mail 9bspecmo@seznam.cz nebo doneste osobně vypracované mě do školy. Už se nemůžu dočkat 😀

MATEMATIKA

Měřítko plánu a mapy- jedná se o strojírenské výkresy, stavitelské výkresy a mapy. Pokuste se vypracovat na níže uvedených stranách úlohy 1, 2, 3, 4, 5. Nepoužívejte milimetrový papír, stačí za použití pravítka a obyčejné tužky znázornit do školního sešitu • učebnice str. 32- 33

MATEMATIKA- Geometrie

Objemy těles- objem krychle. Do sešitu si úhledně načrtněte obyčejnou tužkou kvádr, vedle si barevně napište vzorec pro výpočet objemu a jednotky. Vypracujte cvičení 1- a,b. To myslím stačí. •učebnice str. 79

ČESKÝ JAZYK

Opakování- předpona(od-, za-, na-, roz-, u-), přípona, slova se skupinami bě- bje, vě- vje, mě- mně + z, ze (koho, čeho) s, se (kým, čím) •Učebnice str. 19- cvičení 22- a, b; 23- a, b; 24

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Tématem pro tento týden je opakování všeho, co jsme probrali v 9. ročníku: Vaším úkolem je Vymyslet rizika a nebezpečí hrozící dospívajícímu právně odpovědnému jedinci ve společnosti.

ZEMĚPIS

Jižní část Jižní Ameriky- státy, krajina a pohoří, zemědělství, nerostné bohatství a obyvatelstvo. Kdo byl Fernao de Magalhaes?

•Učebnice str. 44- 45 - https://www.youtube.com/watch?v=SuA2mzpHh3E 

PŘÍRODOPIS

Lesy a odpady - napište si do sešitu nejdůležitější informace a nakreslete pěkný obrázek. •Učebnice str. 76- 78

https://www.youtube.com/watch?v=lz3zd-D4OaA 

https://www.youtube.com/watch?v=K3YfWFMFRbM 

DĚJEPIS

Vstup ČR do Evropské unie- EU- přečtěte a vypracujte si jednoduché výpisky

•Učebnice str. 63- 64 - https://www.youtube.com/watch?v=DLpaoibrbOg 

FYZIKA

Sluneční soustava- hlavní složky sluneční soustavy= Měsíc, vypište si základní informace a nakreslete obrázky!

•Učebnice str. 100- 101 - https://www.youtube.com/watch?v=YOxc4RuTzJ8 

Mějte se krásně a makejte.  Jana Volrábová 😊

CHEMIE - Prostuduj si následující prezentaci na téma Organické látky - ALKOHOLY:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQESs2neFI9JjN-BBLVGCp0BcFVPNac5cyTals_fz8F1HA?e=2JiCcn 

Vypracuj následující test na ORGANICKÉ LÁTKY - ALKOHOLY:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UNFpJQ1FNNlZJWk9PRkxOMDJNN1RPMUJKUy4u 

Zdraví Rak Petr 🙂