Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

4.AS

Milé děti a rodiče,  posílám úkoly na 15.6. - 19.6.

 

DÍL I.

ČTENÍ  Šimon -  Nové slovo z globálního čtení - VOLÁ (pracovní listy předány otci).

                                Jarka -   Napiš alespoň 5 sportů, urči u každého slova počet slabik a barevně vyznač první hlásku ve slově. 

                     David -  Přiřazování začátečních písmen k obrázkům (pracovní list osobně předán). 

 

PSANÍ – Šimon - Grafomotorické cvičení – dráha  (pracovní listy předány rodičům).

                Jarka -   Napiš, co dělaly děti podle obrázků (pracovní list předán matce).

                David - Zakroužkuj vždy první a poslední hlásku ve slovech (pracovní list osobně předán).

 

POČTY – Jarka -   Počítání řetězců (pracovní list předán matce).

                  Šimon - Uvolňovací cvičení ruky (pracovní listy předány otci).

                  David -  Rozklad čísel 1 - 6 ( pracovní list osobně předán).   

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – Pusťte si 7. díl logohrátek (hláska R, Ř) a dělejte všechno jako oni:https://decko.ceskatelevize.cz/…tky 

 

PRVOUKA –Sporty a volný čas

Podívej se pozorně na následující video: https://www.youtube.com/…Euk

A odpověz na otázky: O jaký sport jde v tomto dílu s Hurvínkem?

Umíš plavat?

Jaké sporty ještě znáš?

Jak ještě jinak můžeme trávit svůj volný čas?

Jak nejraději trávíš svůj volný čas? 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – Poslechni si tuto písničku o sportování.

 https://www.youtube.com/…UEs TĚLESNÁ VÝCHOVA – https://www.ceskatelevize.cz/…ik/ 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA - Vystřihni z novin nebo barevného papíru dvě kola a nalepte je na papír. Tužkou dokreslete jízdní kolo, rodiče ti určitě pomohou.   

 

DÍL II.

·                   Grafomotorické cvičení – s pomocí maminky několikrát obtáhni dráhu (návrh dráhy v příloze).

·                   Orientace v prostoru – rodiče ti budou jmenovat známé předměty, které máš kolem sebe. Buď je mamince ukaž nebo přines.   

·                   Pusťte si https://www.youtube.com/…e26

·                   Poslechni si tuto písničku a trochu si zasportuj: https://www.youtube.com/…7tk

·                   Stále trénujte sebeobsluhu!!!

Zacvičte si:

Změny postojů a poloh těla, porozumění pojmům s tím spojených

·     změny poloh těla-leh, převracení v lehu, válení sudů, lezení a prolézání 

·     změny polohy rukou (rozpažit, upažit, kruhy rukama, tleskání nad,  před tělem, za tělem …)