Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

7.BS

Moji milí žáci,

týden utekl jako voda a jsem tu s dalším pozdravem pro Vás. Chci poprosit, doneste mi vypracované všechny úkoly, které jste během uzavření školy zvládli. Tento týden si budeme především opakovat to, co jsme se naučili.

Čj - všechny ročníky

Utvořte 3 věty oznamovací, 3 věty tázací a 3 věty rozkazovací.

6. ročník podtrhne podstatné jméno ve svých větách červeně a sloveso modře

7. ročník to samé jako 6. ročník a u sloves určí osobu

9. ročník určí slovní druhy ve svých větách

 

NJ – napište, jak se německy řekne …červen, červenec, srpen…jak se řekne léto? Vyberte oblečení, které nosíme v létě, a tato slova přeložte

 

M – všichni vypočítejte, použijte tabulku nebo kalkulátor

2*8 =                       5*9=                   4*7=              

9*3=                       6*8=                    5*4=

35:7=                     27:9=                   48:8=

90:10=                   6:6=                     24:3=

Zaokrouhli na desítky – zaokrouhluješ červené číslo, pomůže ti číslo, které je hned za ním 1-4 zaokrouhlujeme směrem dolů, 5 -9 nahoru

523                                                                91

4 146                                                            128

Zaokrouhli na stovky

369                                                            582

10 258                                                      621

Zaokrouhli na tisíce

2 574                                                       9 147

67 014                                                 114 298

 

D

Namalujte pravěkého člověka, nástroje, které používal nebo obydlí…a pak rytíře, jeho zbraň

Láďa – řekni, od kdy do kdy trvala druhá světová válka, kdo s kým válčil, kdo byl na straně poražených

 

Z – učili jsme se o ČR, ale i státech světa…řekni, kam bys chtěl cestovat? A co Tě tam láká? Namluvte mi na mobilní telefon

 

ZŠS

ČT – namluvte mi na mobilní telefon vzkaz, pozdrav….může to být pozdrav z výletu nebo jen přání k pěknému dni, víkendu….nezapomeňte se představit, pozdravit a nakonec se také rozloučit. Těším se.

PS – zahrajeme si hru město, jméno, zvíře, věc…jen vynecháme město J

Napište jméno, zvíře a věc na písmeno K, L, T

Po – doplň řadu

29        30        .       .        .       34      .        .

81   82      .       .     85         .        .        88       .      .

43    .     45     .      .      48    .      .     51     .  

100      200      300         .           .         .        700          .         .      1000

 

Vypočítej s kalkulátorem

 41+20=                                                  39+ 10=

55+3=                                                     81+4=

100-50=                                                 97-6=

24-3=                                                     60-20=

Mějte se moc hezky, dávejte na sebe pozor, těším se, až se uvidíme. 

Věra Tučková

PŘÍRODOPIS

6. ROČNÍK

Opakování: ŽIVOČICHOVÉ

Živočichové jsou  hospodářsky užitečné, volně žijící a chované pro radost. Nakresli mi 1 zvíře, které žije na statku, 1 v lese a 1 které můžeme chovat doma (v bytě).

http://rysava.websnadno.cz/…htm

 

7. ROČNÍK

Opakování: ŽIVOČICHOVÉ

Živočichy rozdělujeme: na savce, obojživelníky a ptáky. Nakresli mi 1 savce a 1 ptáka a popiš mi stavbu těla. 

http://rysava.websnadno.cz/…htm

 

9. ROČNÍK

Opakování: PLANETA ZEMĚ

https://edu.ceskatelevize.cz/…a49

Zkus odpovědět, kolikátá je naše planeta od SLUNCE?

Co svítí v noci? 

Za jak dlouho oběhne naše planeta kolem SLUNCE?

 

ZŠS

Druhy dopravy, dopravní prostředky

Zkus pojmenovat všechny dopravní prostředky a určit, kde jezdí (po silnici, po vodě, po kolejích nebo zda létají ve vzduchu).

Jaké dopravní prostředky jezdí v Mostě?

https://specmo-my.sharepoint.com/…IQO

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

6. ROČNÍK

Opakování: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

http://rysava.websnadno.cz/…htm

http://rysava.websnadno.cz/…htm

https://r1.res.outlook.com/owa/prem/images/pptx_16x16.pngvolný čas a záliby.pptx

 

 

7. ROČNÍK

Opakování: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

1. Jak můžeme využívat volný čas?

2. Co rád děláš ve volném čase?

3. Navštěvuješ nějaký kroužek ať už ve škole nebo mimo školu?

http://rysava.websnadno.cz/…htm

https://r1.res.outlook.com/owa/prem/images/pptx_16x16.pngvolný čas a záliby.pptx

 

 

9. ROČNÍK

Opakování: STÁT A PRÁVO

1. Od kolika let, může jít člověk volit?

2. Jaké znáš politické strany?

3. Jak se jmenuje starosta Mostu?

4. Co vše je možné vyřídit na úřadě?

 

ZŠS

Opakování: HISTORIE NAŠEHO NÁRODA

https://www.youtube.com/…bBQ

Vše začalo pravěkem, zkus mi nakreslit mamuta. 

Mamut je podobný jednomu zvířeti, víš kterému?