Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

9.AS

Čtení (7. ročník)

Slabikář str. 100 – přečti

               str. 131 – přečti

 

Čtení, Psaní (9., 10. ročník)

Doplň správná písmena do článku a cvičení opiš.

 

D-do, pojď mi č-st pohádku. Znečišt-ní  př-rod-   je d-dictvím  t-žkého průmyslu. Rozd-lili  jste si svač-nu? Je d-dina  ves, anebo město? Tad- se psal-   d-jiny. D-lník rozd-lával n-jaký nát-r. Na aut-   mám d-ravý blatník. D-j  d-vadelní hr-   se odehrává na venkově. D-ti  pěkn-    pod-kovaly.

 

Psaní (7. ročník)

Přepiš článek ze slabikáře na str. 100.

 

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují také děti, které nezvládnou předešlá cvičení ze čtení a psaní.

 

Ke každému slovu napiš nebo namaluj alespoň tři slova podřadná (např. zelenina – mrkev, paprika, rajče).

1/strom

2/nádobí

3/ovoce

 

Počty (7. ročník)

1/Narýsuj úsečku AB 6 cm a úsečku CD, která je o 3 cm delší než AB

2/ Narýsuj úsečku EF 3 cm a úsečku GH, která je o 4 cm delší než EF

3/ Narýsuj úsečku JK 8 cm a úsečku LM, která je o 2 cm delší než JK

 

Počty (9., 10. ročník)

1/Doplň

·       1 hodina má ………………. minut

·       čtvrt hodiny má …………. minut

·       půl hodiny má ……………. Minut

2/ Karlík šel rychlostí 5 km/h. Šel celkem 5 hodin. Kolik ušel kilometrů? Zbývá mu ujít 15 km. Kolik hodin půjde?

3/ Kolik dní má týden, ……………… Kolik dní má pět týdnů, ……………

Kolik dní jsou čtyři týdny ………….

 

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují také děti, které nezvládnou předešlá cvičení z počtů.

1/ Namaluj obrázky nebo napiš, komu patří toto telefonní číslo.

·       158

·       155

·       150

 

Přírodopis (7., 9., 10. ročník)

1/ Kolik má týden dní? ……………………….

Jeden den má ………………. hodin.

Hodina má ………………. minut.

2/Napiš dny, kdy máš ve škole volno.

…………………………………………………………………………………..

3/ Dnes je středa.

Jaký den byl včera?

Jaký bude zítra?

Jaký bude pozítří?

4/ Kolik dní má:

leden ……………..

červen ……………

květen ……………

červenec ………..

listopad ………….

září …………………

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Opakování: HISTORIE NAŠEHO NÁRODA

https://www.youtube.com/…bBQ

Nakresli mamuta. Jakému zvířeti je podobný mamut?