Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

3.A

Milí žáci, posílám vám poslední plán učiva v tomto školním roce. Poslení dva týdny si budete procvičovat a upevňovat učební látku za celý školní rok.

Český jazyk - nácvik plynulého a výrazného čtení s porozuměním. Přečtený text doma převyprávějte rodičům nebo mladšímu sourozenci. Čtěte si z dětských čaopisů, novin, pohádkových knížek. Jakýkoli text opište - pozor na háčky, čárky a tečky. Procvičujte si tvary velkých písmen.

Matematika - opakujte si orientaci na číselné ose, rozklady čísel, porovnávání. Sčítejte a odčítejte v oboru 0-20 s přechodem přes desítku. Nezapomeňte na procvičování násobilky dvou.

Člověk a společnost - opakujte si roční období, orientaci v čase - dny v týdnu, měsíce, hodiny.

Přeji hodně zdaru. Vaše třídní učitelka Simona Průšová