Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

3.B

Milí žáci, 

toto je poslední plán učiva v tomto školním roce. Do prázdnin si procvičujte učivo probrané za uplynulý školní rok.

Třetí ročník:

v českém jazyce procvičujte plynulé čtení. Přečtený text doma převyprávějte rodičům. Čtěte si z dětských časopisů a pohádkových knížek. Opisujte texty. Procvičujte si tvary velkých písmen.

V matematice si opakujte orientaci na číselné ose, rozklady čísel, porovnávání. Sčítejte a odčítejte v oboru 0-20 s přechodem přes desítku. Nezapomeňte na procvičování násobilky dvou.

Člověk a společnost - opakujte si roční období, orientaci v čase - dny v týdnu, měsíce, hodiny.

Druhý ročník:

český jazyk - procvičujte a upevňujte plynulé čtení, trénujte i psaní písmen, slov a krátkých vět.

Matematika - sčítání a odčítání v oboru do 10. Procvičujte orientaci v číselné ředě, porovnávání, rozklady čísel do 10.

Člověk a společnost - opakujte si roční období, orientaci v čase - dny v týdnu, měsíce, hodiny.

Na závěr posílám internetové zdroje, ze kterých můžete čerpat:

https://www.onlinecviceni.cz/

https://edu.ceskatelevize.cz/

https://bobyho-skola.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://pripravy.estranky.cz/

http://www.rysava.websnadno.cz/

 

Přeji hodně zdaru. Vaše třídní učitelka Eva Drobná