Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

5.A

Obsah učiva pro opakování v době přerušení výuky ve škole - V.A  /14/     15.6. - 19.6.2020

 

Milí žáci,  zasílám poslední učivo, které si rozložte do konce školního roku: 

 

25.6.2020 budu od 10.00 do 10.30 hod. vydávat před školou VYSVĚDČENÍ!!!

 

VRAŤTE UČEBNICE!!!

 

PL = ZKRATKA PRO PRACOVNÍ LIST

 

Čj – Opakujte si tvrdé a měkké slabiky - vymyslete a napište slova, ve kterých budou tvrdé a měkké

        slabiky. Slabiky dvěma odlišnými pastelkami podtrhněte.

     -  Kvantita hlásek - Vypracujte obě strany PL: VYZNAČ POČET SLABIK PODLE VZORU.

                                   - Ke každému obrázku napište číslicí počet hlásek ve slově.

                                   - Dolů vypište slova, ve kterých je hláska o nebo ó.                                             

                                   - na druhé straně PL vypište slova, ve kterých je hláska i nebo í.

    - Prohlédněte si obrázky, vyberte z každé strany 5 a utvořte otázku, např. balón -  

                                   - Jaké barvy má tvůj balón do vody?  Můžete napsat i dpověď

    – Opakujte a procvičujte si podstatná jména a veškeré probrané učivo:

             - dělení hlásek

             - abecedu

             - souhlásky uvnitř a konci slov - Vypracujte  PL - Párové souhlásky B - P, D - T, atd.

             - skupiny -dě - tě - ně, bě - pě - vě - mě - napište několik slov

             - Zahrajte si město, zvíře, věc, rostlina. 

        Napište krátké vyprávění na téma CO BUDU DĚLAT O PRÁZDNINÁCH.

 

           - Vypracujte obě strany PL - ČTECÍ KARTA - čtěte s porozuměním, vypracujte.

 

Nj – Opakování učiva  - oblečení, jídlo, pití.

        - vypracujte obě strany PL, který jste dostali - KLEIDER, ESSEN - TRINKEN.

        - Opakování učiva  - slovní zásoba

        - vypracujte obě strany PL, který jste dostali - WORTSCHATZ - DAS  FRÜHSTÜCK

                                                                                   /SLOVNÍ ZÁSOBA - SNÍDANĚ/

 

        - opakujte slovíčka - HAUSTIERE - DOMÁCÍ ZVÍŘATA

        - opakujte barvy

        - spojte slova a obrázek, vybarvěte

 

 

M – Procvičujte si násobkové řady č.2 - 9 

        - Vypracujte PL - PRACOVNÍ LIST M  (2) - OPRAV CHYBY. PODLE SPRÁVNÉHO

                                                              VÝSLEDKU ZVOL BARVU A OBRÁZEK VYBARVI.

        PAMATUJTE - PRSTY VÁM POMÁHAJÍ - POUŽÍVEJTE I PŘI DĚLENÍ -

              24 : 3 =  říkejte si násobky čísla 3 do 24. Při každém násobku zvedněte 1 prst -

                            - KOLIK PRSTŮ ZVEDNEŠ TO JE VÝSLEDEK-

                            3   6   9  12   15   18   21   24 - ZVEDNEŠ 8 PRSTŮ, VÝSLEDEK = 8

              24 : 3 = 8

     -  Procvičujte sčítání i odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000 - vypracujte PL - POČÍTEJ

     -  Opakování - TĚLESA - krychle, kvádr, koule, válec - napište, zda máte doma něco ve tvaru

                                                                                                  těchto těles.

      - Vypracujte obě strany PL -  VYPOČÍTEJ, VYBARVI.

      -  Opakování - procvičování - narýsujte čtverec, obdélník, kružnici

 

 

 

 

ČS  - Opakování učiva - napiš, jaká znáš užitková a volně žijící zvířata - minimálně 5 + 5,

                                        nějaká zvířata namaluj

      -  Napiš nebo namaluj nějaké památky našeho kraje.

      - Vypracujte PL - VYBYRVI A VYPLŇ PODLE VZORU.

      - Opakování - Lidské tělo - Vypracujte PL - VYSTŘIHNI ČÁSTI TĚLA A NALEP

 

       -  Na druhou stranu PL namaluj zvíře, které se ti nejvíce líbí - domácí nebo volně žijící.

       -  Vypracujte obě strany PL - Na konci řádku napiš, co je pravda - ANO, co je lež - NE.

                                                     - Procvičování: Přírodní děje 

 

 

 Milí žáci,  

 

děkuji Vám všem, kteří jste se zúčastnili vyučování na dálku a za to, že jste se doma poctivě učili a procvičovali si učivo, které jsem Vám osobně a prostřednictvím webových stránek předávala.

Zároveň děkuji všem rodičům za pomoc při výuce dětí, trpělivost a spolupráci s třídní učitelkou v této nelehké době.

Přeji Vám všem krásné a slunečné prázdniny a i nadále dodržujte veškerá nařízení vlády ČR, ať už se konečně v září ve zdraví všichni sejdeme opět ve škole.

 

Mějte se moc hezky a OPATRUJTE SE !!!                   Pavla Remutová