Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

6.B

Obsah učiva pro opakování v době distanční výuky a výuky ve škole

VI.B

15.6. – 19.6.2020

     Všichni žáci přinesou do školy všechny učebnice!

Několik žáků si nevyzvedlo novou práci!

Pokud vám není nějaká látka jasná, dostavte se do školy, bezpečně probereme osobně.

 

Čj -  opakování učiva ročníku

      - pravopis slov- vypracovat do sešitů vždy jedno cvičení z prac. listu (psát datum)

     - opis textu – správný tvar a velikost psací formy písmen

     - slohová výchova – komunikace – osvojit si správnou volbu slov při jakémkoliv projevu

 

     - literární výchova – osvojit si potřebu čtení – přečíst si i texty, které nejsou obsahem výuky

 

Nj – opakování - fixace slovní zásoby probraných témat – rodina, škola, bydlení, potraviny,

        nakupování

      - člen a první písmeno podstatného jména

      - jednoduché rozhovory

     - číslice 1 – 10, sčítání - odčítání

      - číslice 11 - 15

 

M – Opakování učiva ročníku

      - násobilka, dělení a dělení se zbytkem v oboru m. násobilky,

      -  sčítání – odčítání s přechodem více číslic přes základ v oboru do 10 000

      -   G – opakování - základní geometrické útvary: popis

      -  vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do lisů)

 

P – Opakování učiva ročníku

       - zapsat do sešitu hodnocení roku (která problematika byla zajímavá, která ne)

 

 Ov – občanská výchova v praxi

       - registrovat život ve městě, vypsat dojmy, názory

Dějepis 6.A,B  

Najdi na internetu čt1-iVysílání- do vyhledávače zadej : 1. Náš venkov-Lidé z pravěku

Podívej se na pořad trvá 25 min. a je velmi pěkný.

 Uvidíte ,jak se žilo a dá i dnes žít.

FYZIKA

Pohyby těles, síla- souhrnné opakování

https://www.youtube.com/watch?v=CAQvD0Awzj4

https://www.youtube.com/watch?v=c1vRtqrnzqU

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊