Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

7.A

Milí žáčci,

 

v týdnu od 15. června do 19. června 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

 

Český jazyk

 

-       Komunikační a slohová výchova

„Kočka a veverka“. Tvorba osnovy, slova stejného nebo podobného významu - viz učebnice ČJ, strana 81, cvičení 18.

 

-       Literární výchova

V čítance na str. 61 - 63 čtěte “Borůvky“ od Olgy Černé.

Přečtený text vyprávějte vlastními slovy.

 

-       Jazyková výchova

Shoda přísudku s podmětem - viz učebnice ČJ, strana 62 (žlutý odstavec - dole).

 

Do sešitu vypracujte cvičení z učebnice ČJ - č. 2 – č. 4, na straně 63.

 

Napište diktát:

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-era-dinosauru/22

 

Opakování:

Procvičujte kořen - přípona:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koren-pripona-zdvojene-zmena-2-uroven/3002

Procvičujte psaní koncovek:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-mix

Procvičujte psaní párových souhlásek:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d

Procvičujte velká písmena:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-velka-pismena-lide-cas-mix

Procvičujte vyjmenovaná slova po „S“:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-s

Německý jazyk

 

Opakování: téma „SPORT“ – „Der Sport“.

Učebnice NJ, str. 22 a 23 – procvičujte jednotlivá cvičení. Pozorně čtěte, dbejte na správnou výslovnost v němčině.

 

Procvičujte sporty:

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-sporty?source=explicitExercise

 

Procvičujte slovní zásobu - barvy:

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-barvy?source=explicitExercise

 

Matematika

 

Opakování učiva: Písemné násobení jednociferným i dvojciferným dělitelem (viz pracovní listy).

 

Dělení se zbytkem:

https://www.matika.in/cs/category.php?category=demenie

 

Sousedé:

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ee096224f98f

 

Sčítání a odčítání:

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ed8c2042b3ac

 

Vaše „oblíbené“ pyramidy:

https://www.matika.in/cs/category.php?category=pysamida

 

Psovodi:

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ed8c2a8eafa1

 

Násobilkové obdélníky:

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ed8c30707917

 

Geometrie

Opakování: „Rýsování pravidelného šestiúhelníku a osmiúhelníku“.  

Učebnice strana 82, cvičení č. 11 – č. 13.


 

Přírodopis

 

Rozšíření rostlin v České republice.

Botanika str. 67 - 69; pozorně čtěte!

 

Video – Ekosystémy naší přírody:

https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk

 

________________________________________________________

 

Vše zapisujte do sešitů a opět vám všem připomínám - nezapomínejte
na procvičování v minulosti probíraného učiva!

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!


VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA:
dakriz@specmo.cz

 

Všechny vás moc pozdravuji, opatrujte se, pomáhejte svým blízkým, učte se, hýbejte se a nezapomínejte na dodržování hygienických zásad.

Těším se na vaše splněné úkoly. Brzy na slyšenou a na viděnou! JJJ

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

Občanská výchova:

Souhrnné opakování – odpovědnost rodičů za výchovu, děti bez rodiny, vtah k postiženým lidem

Souhrnné opakování – hospodaření domácnosti, peníze, zaměstnání, kvalifikace

D – 7.A opakování umělecké slohy:

1.       ROMÁNSKÝ SLOH v 10. až 13. století, stavby – rotundy, baziliky, hrady, kláštery

2.       GOTICKÝ SLOH v 13. až 16. století – stavba katedrál (katedrála sv. Víta na Pražském hradě), obrací člověka k Bohu

Nové učivo:

3.       RENEZANCE – znovuzrození. Vznikla v Itálii, zaměřuje se na člověka, Stavby – pohodlné paláce, zámky obklopené zahradami. V Čechách je několik měst s renezančními domy na náměstí, například Telč, Slavonice, renezanční zámky: Velké Losiny, Litomyšl

Najdi na internetu obrázky renezančních staveb, můžeš obdivovat stavby v Čechách i v cizích zemích. Podívejte se na I-VYSÍLÁNÍ – Dějiny udatného národa českého – 52. díl Renezance

ZEMĚPIS -  Podívej se na poslední prezentaci o tentokrát o Moravskoslezském kraji:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EZa6XIrw48VEv70jE7Na7GIBtKSt-z_0IMJNPuxBg3xlgQ?e=1hQ982

Vypracuj závěrečný test na Moravskoslezský kraj:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMzk1OUxMR1hDTVhYOEo1NEJRSDFaRUU3RS4u

Zdraví Rak Petr 🙂