Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

9.A

Plán vzdělávání na dálku: 9. A – 15. 6. – 19. 6. 2020

Hezký nový týden žáci. Zdravím vás a předpokládám, že se vám vede dobře. Děkuji všem za to, že jste přinesli do školy učebnice. A protože už nemáte učebnice, zopakujeme si učivo bez nich.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!!

PRO VYSVĚDČENÍ SI PŘIJĎTE VY NEBO NĚKDO Z VAŠICH RODIČŮ DNE 29. ČERVNA/PONDĚLÍ/ A TO POUZE V DOBĚ OD 8:00 DO 8:30 HODIN.

ČESKÝ JAZYK: opakování – URČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ U PODSTATNÝCH JMEN a sloves

Napiš pět podstatných jmen a urči u nich: rod, číslo, pád a vzor

Napiš pět sloves a urči u nich: osobu, číslo a čas

 

MATEMATIKA: Opakování – početní výkony s přirozenými čísly, písemné sčítání a odčítání

VYŘEŠ TUTO SLOVNÍ ÚLOHU:

Na výlet odjelo 12 žáků 9. A. Vypočítej z údajů v tabulce, kolik zaplatil každý žák. Kolik zaplatili celkem?

cesta

2 obědy

1 večeře

1 nocleh

snídaně

Vstupné

150 Kč

70 Kč

42 Kč

60 Kč

14 Kč

20 Kč

 

DĚJEPIS:OPAKOVÁNÍ – NOVÉ SPOLEČENSKÉ POMĚRY V EVROPĚ – VSTUP DO EU a NATO

https://www.euro.cz/politika/vyhodne-clenstvi-v-evropske-unii-cesko-loni-ziskalo-o-69-miliard-korun-vice-nez-zaplatilo-1481544

https://www.nato.int/nato-welcome/index_cz.html

 

ZEMĚPIS: OCEÁNY – VYUŽITÍ OCEÁNŮ LIDMI, GOLFSKÝ PROUD

https://www.osn.cz/sdg-14-chranit-a-udrzitelne-vyuzivat-oceany-more-a-morske-zdroje-pro-zajisteni-udrzitelneho-rozvoje/

https://www.youtube.com/watch?v=8IHsjnq1al8

 

PŘÍRODOPIS: VLIV PROSTŘEDÍ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/nanotechnologie-nanocastice-material-velikost-vliv-clovek-zdravi-zivotni_1909071000_mpr

http://www.vysokeskoly.com/obor/96664

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA: SHRNUTÍ UČIVA – VYCHÁZKA DO MĚSTA A PROHLÍDKA VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

ÚKOL: Zajdi do města a zjisti, kde je Magistrát města Mostu, kde je ÚP a kde finanční úřad.

 A i nadále sledujte vysílání:

ČT edu — Česká televize a další vzdělávací pořady

Sledujte školní webové stránky www. specmo.cz

Vaše učitelka Erika Bednárová

 

CHEMIE - Prostuduj si následující prezentaci na téma Organické látky - SACHARIDY:

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQGmr0XxpzFHnoDCxkcZ1CQBRuydlcC4kchRg5j10X7hNA?e=T1gLhN

 

Vypracuj poslední test na ORGANICKÉ LÁTKY - SACHARIDY
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMjJSNElVQ1pYSFQ0UkwyUzIyOFQyUUlVMi4u

 

Zdraví Rak Petr 🙂

FYZIKA

Měsíc- fáze Měsíce

https://www.youtube.com/watch?v=KGO4xX4ARt4

https://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co

 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊