Archiv: !

15.6. - 19.6. 2020

PŠ1A

Milí žáci a žákyně,

     je červen,  necelý měsíc do prázdnin.Ještě vytrvejte v práci, pár zadání ještě bude.Pracujete pilně a moc chválím ty .co posílají domácí přípravy pravidelně.Opakujte si učivo, hodně čtěte, protože čtení je základ všeho.. Také doma pomáhejte, Situace kolem nás se zklidňuje,ale nic nepodceňujte, dál dodržujte hygienická pravidla, hlavně mytí rukou. Ještě nemáme vyhráno,.ale společně to zvládneme.

Český jazyk- utvořte  vět, které vystihnou ,co se v naší společnosti odehrálo, co se smělo, co nesmělo, jaká byla opatření, pak podtrhejte všechna podstatná jména a slovesa. Na ctedu.cz si najděte významy slov a na  skolakov.cz zopakujte vyjmenovaná slova a tvrdé a měkké slabiky.

Matematika-   opakujte jednotky obsahu, gram ,kilogram. porozhlídněte se v domácnosti a vypište ,co se dá měřit, vážit a zapište. Z geometrie procvičte a zopakujte, přímku, úsečku, body na ni, zopakujte si kružnici pomocí kružítka. Na skolakov.cz si najděte numerické počítání  vypočítejte alespoň 20 příkladů.

PP-vypište všechny elektrické přístroje ,které doma máte, v září si povíme o bezpečnosti práce s nimi.Uvařte mamince něco skvělého, např. finské větrníky z listového těsta. připomeňte si druhy dezertů.

Rov- projděte si etapy dítěte během života, kojenec, batole,....najděte na netu. zopakujte těhotenství ženy.

Opatrujte se.

      Důležitá informace pro všechny:VYSVĚDČENÍ je bude rozdávat. 29.6.2020 od 9.30hod do 10.00 před školou.                                                                               . Zdraví vás všechny paní učitelka Petra Šamunová

 

Opakování: FYZIKA, CHEMIE

 

Odpověz na otázky. 

 

Jednoduché stroje nám usnadňují práci. 

 

Který předmět, využíváme v kuchyni? (slouží na louskání ořechů).

 

Jaký je nejjednodušší stroj? (slouží k střihání).

 

Vyjmenuj další jednoduché stroje.

 

 

 

Proč v blízkosti hořlavých látek, nesmíme manipulovat s ohněm?

 

Jak může vzniknout požár. 

Milí žáčci, protože se opravdu blíží pravé letní prázdniny, zopakujeme si všechno, co jsme se v letošním roce naučili.

Německý jazyk – všechna slovíčka a slovesa, nám známé otázky a odpovědi, přičemž dbáme na správnou výslovnost přehlasovaných písmen

Dramatická výchova – opakujeme si pohádky, hudební a filmové žánry, dosazujeme si za vše konkrétní skladby, filmy a dbáme na správnou hlasovou hygienu. Zkusíme dramatický přednes a zahrajeme si pantomimu na téma: „Nákup v marketu.“

Informatika – pošleme své třídní učitelce zprávičku ve Wordu, ve které napíšeme, jak budeme trávit prázdniny.

 

Občanská nauka – opakujeme si práva dítěte, státní symboly, vznik našeho samostatného státu. A odpovíme si na otázku: „Co je to demokracie?“