Archiv: !

Prohlídka školního pozemku

Ohlédnutí za prací našich pedagogů

Paní ředitelka poděkovala našim pedagogickým pracovníkům za jejich usilovnou práci v době nouzového režimu na školním pozemku. Po pg radě sezvala všechny zaměstnance, aby společně celý pozemek prošli a pokochali se jeho úžasnou uspořádaností.

Skvělou atmosféru zakončilo společné "buřtování".

Mgr. Lenka Brunnerová