Archiv: !

Hrátky se slovy...

...aneb Budu správně mluvit

Pro žáky 1. - 3. třídy ZŠ je určena aktivita Hrátky se slovy... V rámci této aktivity procvičujeme správnou výslovnost, komunikaci v běžných sociálních situacích, rozvoj slovní zásoby, čtení, grafomotoriku, cvičení zrakové a sluchové paměti a pozornosti, fonematický sluch a provádíme zábavnou formou mnoho jiných činností, které přispívají ke zlepšení úrovně řečových dovedností. Scházíme se každou středu 12.25 – 13.20.

                                                                                               PaedDr. Iva Gregorová, vedoucí aktivity