Archiv: !

Školská rada

Dle zákona 561/2005 Sb.,§167 a §168, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové rady:

VOLBA 15.9.2020

PŘEDSEDA – Mgr. Ivana Žižková

MÍSTOPŘEDSEDA – Jana Kohoutová

ČLEN – Mgr. Ilona Chromová


V Mostě dne 19.9.2020 Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy