Archiv: !

Školní čtenářský klub

V letošním školním roce pokračuje činnost

V letošním školním roce pokračuje činnost „Školního čtenářského klubu“. Žáci se v klubu setkávají každé úterý.

Cílem činnosti „Školního čtenářského klubu“ je prohloubení čtenářské gramotnosti žáků, která je nezbytným předpokladem pro jejich další vzdělávání.
V měsíci březnu 2022 by se měla uskutečnit školní soutěže „O nejlepšího čtenáře“. Naplánovány jsou také návštěvy Městské knihovny v Mostě i školní žákovské knihovny.

Smyslem čtenářského klubu je zvýšení zájmu žáků o četbu i literaturu
a v neposlední řadě také zažití radosti z přečtených knih.

 Foto a text: Mgr. Dagmar Křížová