Archiv: !

ČINNOST 2. ODDĚLENÍ ŠD V MĚSÍCI LEDNU

Jak trávíme odpoledne v družině

V měsíci lednu, stejně jako v ostatních měsících, jsme se ve školní družině opět věnovali mnoha činnostem. Zde uvádíme alespoň některé z nich:

§  Tři králové – vyprávění, tradice, aktivity a kresba

§  Odstraňování vánoční výzdoby v družině a v hale školy

§  Odstrojování stromečků v halách školy

§  Zima za okny – zimní krajina (malování, tupování barvy, stříhání, lepení – koláž)

§  Zima na českých horách – vyprávění, otázky a odpovědi, demonstrační obrázky, obrázky z časopisů, pohledy,….

§  Zimní sporty – soutěže, rébusy, vyprávění

§  Zimní krajina v noci (kruhová malba, malování bělobou, dokreslování fixem)

§  Společné odpoledne s 1. oddělením

§  Stolní hry

§  Relaxační cvičení

§  Cvičení s hudbou

§  Poslech a zpěv písniček

§  Hudební říkanky a mnoho dalšího

Na přiložených fotografiích můžete vidět děti při některých činnostech i jejich výrobky.

Napsala a nafotila Alena Niklová