Archiv: !

Doučování žáků

Financováno z evropských fondů

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování, zvláště v předmětech český jazyk a matematika, se účastní 38 žáků se 17 vyučujícími a asistenty.