Archiv: !

Polytechnický workshop - 4.B

Slyšet, vidět, aktivně spolupracovat

Žáci čtvrtých ročníků základní školy se zúčastnili velmi povedeného polytechnického workshopu, který byl zaměřen na využití moderních technologií ve výuce zajímavou a motivující formou.

V rámci dvouhodinového bloku pracovaly skupinky žáků s elektronickou stavebnicí Lego WeDo. Cílem snažení bylo sestavit robotické autíčko, které se dokáže pomocí počítače pohybovat všemi směry. Žáci využívali jednotlivých kroků uvedených v počítači a vzájemně velmi dobře spolupracovali. Zájem a spolupráce vedly k výsledku. Všem skupinkám se podařilo vytvořit robotické autíčko, se kterým si v závěru workshopu žáci samozřejmě pohráli.

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová