Archiv: !

Školní projekt: Velikonoční výstava

Těšíme se na Velikonoce

V úterý 5. 4. proběhla na naší škole po dvou letech nuceného uzavření opět tradiční velikonoční výstava. Tentokrát opět bez omezení i s návštěvníky z jiných mateřských i základních škol. Opět si zde žáci a paní učitelky mohli prohlédnout výrobky našich žáků, které se týkaly jarního období, a hlavně výrobků s velikonoční tématikou. Mladší děti využily stoly s vlastní výrobou dárků, kde si mohly vlastnoručně vyrobit papírové kraslice (koláž i kresba), zajíčka z ruličky barevného papíru, zajíčka s mrkví, kuřátko a kytičku (zápich do osení). U těchto stolů s dětmi pracovali studentky ze Střední pedagogické školy.

Paní učitelky i žáci zde opět našli mnoho zajímavých nápadů, jak nám napsali do návštěvní knihy. Velmi nás těší, že se jim naše nápady líbí a mnoho z nich i využijí k vlastní výrobě.

I když se nám letos počasí moc nevydařilo, přesto výstavu navštívilo mnoho dětí a paní učitelek hlavně z okolních mateřských škol. Samotné nás při takovém počasí překvapila tak velká návštěvnost, z čehož jsme měli ovšem velikou radost. Jsme vždy velmi rádi, když výstavu navštíví co nejvíce dětí. Velmi mile nás překvapilo velké množství pochvalných zápisů napsaných do knihy návštěv. Věříme, že výstava se opět líbila a již se těšíme na další. Bylo vidět, že se děti i paní učitelky na výstavě bavily, a i v tomto nepříznivém počasí si užívaly jarní náladu a příchodu Velikonoc.

Opět, bych touto cestou  také chtěla velmi poděkovat všem dospělým i žákům, kteří se podíleli jak na přípravě a výzdobě na velikonoční výstavu, tak na její organizaci. Moc děkuji všem učitelům, asistentkám a dětem za krásnou výzdobu šaten, které nám celé rozkvetly vyrobenými květinami. Velké díky patří panu učiteli Rakovi, panu učiteli Balvínovi a panu školníkovi a chlapcům ze třídy 9. A, kteří se podíleli jak na instalaci výrobků do haly, tak na výrobě krásných dekorací, které jsme použily na výzdobu haly a také na přípravě i úklidu stolů a lavic na výrobky. Díky patří i chlapcům ze šestých ročníků pod vedením paní učitelky Šaškové, kteří pomohli s výzdobou. Také bych chtěla poděkovat všem paním asistentkám, které mi velmi pomohly s výrobky na výzdobu haly i s jejich instalací.

Děkuji všem, kteří spolupracovali na organizaci výstavy a všem ostatním, kteří přispěli svými výrobky.

Věřím, že se všem výstava v neomezeném režimu líbila a užili si ji.

Napsala a nafotila Alena Niklová