Archiv: !

Přijali mne! Nebo ne?

Výsledky přijímaček

Žáci 9. A netrpělivě očekávali den „D“, ve kterém měly být vyhlášeny výsledky přijímaček. Dne 22. 4. 2022 měli jasno. Dozvěděli se, zda byli přijati na jimi zvolenou střední školu nebo ne. A zadařilo se! Všichni žáci byli úspěšní. J

Kariérové poradenství, pomoc při výběru střední školy a volbě povolání, individuální i skupinové konzultace pro žáky i jejich rodiče, zajišťovala výchovná poradkyně Mgr. Simona Průšová. Od loňského školního roku se s žáky pravidelně setkávala při individuálním nebo skupinovém poradenství.

Všichni vycházející žáci obdrželi brožury s přehledem oborů středních škol v Ústeckém kraji. V průběhu školního roku se uskutečnily informativní schůzky s rodiči. Žákům i jejich rodičům byly poskytovány relevantní informace pro volbu vzdělávací a profesní dráhy v celoživotní perspektivě.

V rámci „Dne otevřených dveří“ navštívili žáci s třídní učitelkou preferované střední školy. Výchovná poradkyně pro žáky zprostředkovala exkurzi na střední škole v Jirkově, která je velmi zaujala. Pro žáky bylo hodně důležité i poučné také setkání s Ing. Janou Riegrovou, specialistkou pro volbu povolání ÚP ČR, kontaktní pracoviště Most.

Blahopřejeme všem žákům, kteří byli přijati ke studiu na střední škole, a držíme jim pěsti, aby studium zdárně dokončili a následně našli uplatnění na trhu práce.

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová