Archiv: !

Přehrada Fláje u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce.

Na vrcholky Krušných hor jeli na výlet deváťáci. Proč na vrcholky hor? J

V letošním školním roce jsme se učili v přírodopisu mimo jiné o tom, jak lidé přetvářejí přírodu. Jedna vyučovací hodina byla věnována vodním nádržím. Obecně platí, že nejvíce se naučíme, když jsou zapojeny všechny smysly. A tak jsme jeli k vodní nádrži, která vznikla na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobování vodou podkrušnohorské oblasti.

Přehradní hráz je jedinečná svého druhu v České republice. Vyrobena byla z betonu, je pilířová - uvnitř dutá. Vodní plocha zaujímá 149 ha, maximální hloubka je 57 metrů a výška 58,5 metru. Toto vodní dílo je zásobárnou vody pro Most, Litvínov, Duchcov, Bílinu a Teplice.

Už jen samotný pohled na vodní dílo byl okouzlující. My jsme se navíc mohli podívat do vnitřní struktury přehrady a nechat se fascinovat technickým řešením, které drží ohromnou masu vody. Byl to naprosto úchvatný zážitek, na který zcela jistě nikdy nezapomeneme.

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová