Archiv: !

Sběrová soutěž v 9. A

Sběr starého papíru a víček od PET lahví.

V letošním školním roce se již poněkolikáté zapojili žáci 9. A do školní sběrové soutěže. Školní rok 2021/2022 se přibližuje ke svému konci, a tak proběhlo vyhlášení třídního vítěze.

Celoroční třídní soutěž ve sběru starého papíru a víček od PET lahví vyhrála žákyně Monika Lžičařová.

Monika byla ve sběru druhotných surovin nejlepší v průběhu celé školní docházky. Je skvělé, že třídí odpad a není jí lhostejný osud naší přírody.

Sběr druhotných surovin je důležitý, neboť dochází k jejich recyklaci. Životní prostředí má v rukou každý z nás, ale ne každý je ochoten ho chránit. Odhaduje se, že při výrobě papíru může jeden strom nahradit padesát kilogramů sběrového papíru. Říká se, že jedna tuna vytříděného papíru zachrání sedmnáct vzrostlých stromů. Stromy jsou v procesu výroby papíru nejkritičtější surovinou. Z toho vyplývá, že Monika svým počinem zachránila mnoho stromů a za to jí patří velké poděkování.

Vítězce blahopřejeme!!!

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová