Archiv:

„Čím víc čteš, tím víc víš.

A čím víc víš, tím toho víc objevíš.“

V letošním školním roce bude pokračovat činnost „Školního čtenářského klubu“. Žáci se budou v klubu setkávat vždy v pondělí od 11.40 do 12.25 hodin.

Budou se zde věnovat četbě různých literárních žánrů, pravidelně navštěvovat školní knihovnu za účelem výpůjček knih a v průběhu školního roku navštíví Městskou knihovnu v Mostě. Zapojí se také do projektu „Celé Česko čte dětem“.

Dále budou v klubu hrát hry určené k rozvoji čtení i správné výslovnosti jednotlivých hlásek či slov a rozvíjet grafomotoriku.

Cílem činnosti „Školního čtenářského klubu“ je především zdokonalení žáků ve čtení a prohloubení jejich čtenářské gramotnosti, která je nezbytným předpokladem pro jejich další vzdělávání.

Smyslem čtenářského klubu je zvýšit zájem žáků o četbu a zábavnou formou rozvíjet jejich čtenářské dovednosti.

Vedoucí klubu: Mgr. Dagmar Křížová