Archiv:


Úřední deska

ZMĚNA ROZVRHU HODIN od 10.6.2024 ve školním roce 2023/2024

Stanovení nového rozvrhu hodin:

od 10.6.2024 do 27.6.2024
Třídy ZŠS, třídy ZŠ a PŠ – ve třídě vyučuje třídní učitel, vyučuje všechny předměty dle daného vzdělávacího programu a upraveného rozvrhu hodin.

28.6.2024
Třídy ZŠS, třídy ZŠ a PŠ - 1 vyučovací hodina – rozdávání vysvědčení.


V Mostě dne 7.6.2024

Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školyZápis 2023/2024
Registrační číslo 1 – po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠ
Registrační číslo 2 – po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠ
Registrační číslo 3 – po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠS
Registrační číslo 4 – přijetí do ZŠS
Registrační číslo 5 - po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠ
Registrační číslo 6 - po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠS
Registrační číslo 7 - po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠ
Registrační číslo 8 - po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠ
Registrační číslo 9 - po odkladu školní docházky, přijetí do 1. ročníku ZŠ
Registrační číslo 10 – odklad školní docházky
Registrační číslo 11 – odklad, přijetí do PS ZŠS
Registrační číslo 12 – přijetí do ZŠS
Registrační číslo 13 – přijetí do ZŠS
Registrační číslo 14 – přijetí do ZŠS
Registrační číslo 15 - odklad, přijetí do PS ZŠS
Registrační číslo 16 - odklad, přijetí do PS ZŠS
Registrační číslo 17 – přijetí do ZŠS
Registrační číslo 18 – po odkladu, přijetí do ZŠS
Registrační číslo 19 – přijetí do ZŠ

Most 31.5.2024 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení

Obor – Praktická škola dvouletá: 78-62-C/02

Registrační číslo:

414457 – přijat

414510 – přijata

414528 – přijata

414568 – přijat

MOST 14.5.2024 Mgr. Hana Slapničková

ředitelka školy
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2024


TELEFON: 476 700 000
WWW.SPECMO.CZ
E-MAIL: vedeni@specmo.cz

VEDENÍ ŠKOLY:

ŘEDITELKA: MGR. HANA SLAPNIČKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LIBUŠE BEDRNOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ: MGR. LENKA ADÁMKOVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: MGR. SIMONA PRŮŠOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY:
Pondělí = 12.25 - 13.20
Úterý = 10.45 – 11.30
Čtvrtek = 9.50 – 10.35


METODIK PREVENCE: MGR. LUDMILA PROKOPOVÁ
KONZULTAČNÍ HODINY: Pondělí = 12.35 – 13.20
Čtvrtek = 12.35 – 13.20


ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR:
MGR. JANA HOFFEROVÁ

ICT KOORDINÁTOR:
PETR RAK

TŘÍDNÍ UČITELÉ a OSTATNÍ UČITELÉ
KONZULTAČNÍ HODINY: Středa = 14.00 -15.30


ŠKOLNÍ JÍDELNA - TELEFON: 476 709 715
VEDOUCÍ ŠJ: ANNA ŠIMOVÁ


VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.