Archiv:

Pomáhají nám

Severočeská teplárenská a.s.
Děkujeme za sponzorský dar na školní pomůcky ve výši 71 tisíc Kč.
setep.cz

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
Děkujeme za finanční dar ve výši 4.000 Kč na pomůcky
www.vos-sosmost.cz