Archiv:

Školská rada

Dle zákona 561/2005 Sb.,§167 a §168, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové rady:

VOLBA 15.9.2020
PROTOKOL O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, MOST, JANA PALACHA 1534, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Datum konání voleb:
• zákonní zástupci žáků 12.9.2023
• pedagogičtí pracovníci 5.9.2023
Přehled kandidátů:
• zákonní zástupci: JANA KOHOUTOVÁ
• pedagogičtí pracovníci: Mgr. IVANA ŽIŽKOVÁ, Mgr. DAGMAR KŘÍŽOVÁ, Mgr. VĚRA TUČKOVÁ
Počet oprávněných voličů:
• ZZ – 321
• PP - 69
Celkový počet zúčastněných voličů:
• ZZ – 52
• PP – 65

VÝSLEDKY VOLEB
• PP: 1. Mgr. IVANA ŽIŽKOVÁ 65 HLASŮ
2. Mgr. DAGMAR KŘÍŽOVÁ 0
3. Mgr. VĚRA TUČKOVÁ 0

• ZZ: JANA KOHOUTOVÁ – jediný kandidát

Protokol stvrdili vlastnoručním podpisem níže uvedení členové komise
Dne 15.9.2023 v Mostě
ZZ
Mgr. Ludmila Prokopová ___________________________________
Mgr. Lenka Adámková ___________________________________
Mgr. Simona Průšová ___________________________________
PP
Mgr. Jana Nekolová ___________________________________
Mgr. Blanka Kučerová ___________________________________
Mgr. Martina Čáková ___________________________________

Volby proběhly v souladu s platným volebním řádem.
Mgr. Hana Slapničková


PŘEDSEDA – Mgr. Ivana Žižková

MÍSTOPŘEDSEDA – Jana Kohoutová

ČLEN – Mgr. Ilona Chromová


V Mostě dne 19.9.2020 Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy