Archiv:

Školská rada

Dle zákona 561/2005 Sb.,§167 a §168, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové rady:PŘEDSEDA – Mgr. Ivana Žižková

MÍSTOPŘEDSEDA – Jana Kohoutová

ČLEN – Bc. Jakub Ozaňák


V Mostě dne 1.12.2023 Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy