Archiv:

JEDNODENNÍ STÁVKA

ŠKOLA JE V PONDĚLÍ 27.11.2023 ZAVŘENÁ

VÁŽENÍ RODIČE

ŠKOLA JE V PONDĚLÍ 27.11.2023 ZAVŘENÁ

 

JEDNODENNÍ STÁVKA

NEBOJUJEJEME ZA SEBE, ALE ZA NAŠE DĚTI

VÝDAJE NA VZDĚLÁVÁNÍ NEJSOU DLUHEM, ALE INVESTICÍ DO BUDOUCNOSTI. JDE NÁM O UDRŽENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ.

 

CHCEME:

· ZABRÁNIT NEKONCEPČNÍM ZÁSAHŮM DO FUNGUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY

· ZABRÁNIT ŠKRTŮM V ROZPOČTU ŠKOLSTVÍ NA ROK 2024

· NEPŘIPUSTIT SNÍŽENÍ PLATŮ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH PEDAGOGŮ

 

CÍL STÁVKY:

· ZABRÁNIT DALŠÍMU SNIŽOVÁNÍ VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ, KTERÉ BY NESPORNĚ NEGATIVNĚ OVLIVNILO KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ

· ZAJISTIT, ABY PLATY NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH PEDAGOGŮ V ROCE 2024 NEKLESLY