Archiv:

Vánoční tvoření

Nejhezčí měsíc v roce je za dveřmi

Nejhezčí měsíc v roce je za dveřmi a s ním k nám do našich domovů přicházejí pohádkové bytosti a po nich nastává ten pravý vánoční čas. Abychom si to zdlouhavé čekání zkrátili, vydali se třídy 9. CS   a PŠ2 na expozici historických Vánoc a dřevěných výrobků do místního muzea. Shlédli jsme úžasnou podívanou, která nás seznamovala s úplnými počátky různých řemesel, vznikajících v podhůří Krušných hor. Bez umu dřevorubců, truhlářů, tesařů, řezbářů, hrnčířů, tkalců a tkadlen, krajkářů, ševců a švadlen a dalších poctivých řemesel bylo takřka nemožné v chudém pohraničí existovat. Dobový nábytek, jednoduché nástroje ve světnicích nám přiblížily těžký život obyčejných širších rodin.

Během výstavy jsme se zaobírali různými úkoly např. počítali betlémy, hledali tkalcovské stavy a rozpoznávali užitečné základní předměty, které v té době usnadňovaly fyzickou práci v rodinách.

Na závěr jsme mohli být přítomni ukázce výroby krajky, kterou nám předváděla velmi šikovná paní krajkářka. Pak jsme byli vyzváni k pokusu o "paličkování". Někteří z nás se neostýchali a vyzkoušeli si svou trpělivost při překládání plných paliček.

Vánoční tvoření jsme završili vyráběním v muzejní dílničce - vánoční ozdobu. Hotovou jsme si ji odnášeli s sebou do svých tříd.

Výstava byla moc zajímavá a poučná. Dozvěděli jsme se a viděli hodně užitečných a krásných věcí.

 

Text: Koutná, Bejšovcová,  Foto: Bejšovcová, Koutná