Archiv:

5. AS na návštěvě v muzeu...

...tentokrát Vánoce v Krušnohoří

         nevšední zážitek

         krásné zpestření adventu

         seznámení se starými řemesly a vánoční výzdobou

         výstava několika  betlémů

         výtvarné tvoření

         a jako milý bonus setkání s našimi bývalými žáky!

 

                                                                                 PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka