Archiv:

Školní projekt: Adventní zpívání u stromku

...v čase adventním

Školní projekt - „Adventní zpívání u vánočního stromku“ si letos užili žáci 2. A
a 5. A, kteří si společně zazpívali vánoční koledu „Narodil se Kristus Pán“.

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová