Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

Žáci 3. A, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B vyrobili krásná krmítka pro ptáky

Když jsme zjistili, že na naší školní zahradě létá hodně ptáčků, dostali jsme nápad, že pro ně vyrobíme krmítka a v zimě jim do nich budeme dávat zrníčka.

Vydali jsme se do Woodmaid dílničky, ve které na nás čekala paní lektorka. Pěkně jsme se usadili a mohli jsme začít vyrábět. Práce se dřevem je krásná, ale je potřeba dodržovat správný postup práce, aby všechny díly do sebe správně zapadly. Mladším žákům pomáhali ti starší, ale i paní učitelky a paní lektorka. Žáci byli velmi šikovní, práce jim šla pěkně od ruky. Výsledkem jejich snahy byla krásná krmítka.

Foto a text: Mgr. Jana Hofferová