Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

Projektový den na Resslu

V rámci projektového dne jsme se vydali s třídou 7.B na místní vrch Ressl. Během dne jsme zkoumali zimní krásy přírody, pozorovali místní faunu a flóru a povídali si o ekosystému a funkci lesa. Prošli jsme společně kolem přírodního amfiteátru naučnou stezkou vedoucí na vyhlídku, odkud jsme dalekohledy zkoumali malebné České středohoří.

Při naší cestě jsme se dozvěděli zajímavosti o historii těžby uhlí a rekultivacích v této oblasti a geologické charakteristice této oblasti. Navíc jsme měli možnost obdivovat nádherné dřevěné sochy zvířat, které zdobily okolí. Celý den byl plný objevů a dojmů, které nám otevřely nový pohled na přírodní krásy a historii našeho regionu.

 

Foto a text: Mgr.Drobná a žáci 7.B