Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

Interaktivní tabule v hodině NJ – 5. A, 5. B

Páťáci si procvičovali německá slovíčka hravou formou na interaktivní tabuli. Zpočátku byli při kontaktu s moderní technikou zdrženliví, ale po chvilce nabyli sebedůvěry a bez ostychu plnili jeden úkol za druhým. K ovládání interaktivní tabule se může použít buď přímo samotný prst nebo speciální interaktivní pero. Žáci si vyzkoušeli oba způsoby ovládání a v průběhu hodiny je střídali podle libosti. Nebylo potřeba vyvíjet nijak zvláštní tlak, přemísťování slov a obrázků šlo opravdu lehce. Páťáci tímto způsobem stihli procvičit spoustu učiva a při tom se i pobavit, např. ve chvíli, kdy se na tabuli nedopatřením promítly i stíny jejich hlav, což samozřejmě způsobilo úsměvný rozruch.

Moderní technika ve vyučování je vždycky vítaným zpestřením, určitě se u interaktivní tabule sejdeme i příště.

 

Text: Mgr. Blanka Kučerová

Foto: Mgr. Ivana Žižková