Archiv:

Žáci 2.B byli opět v muzeu

Jaké velikonoční zvyky dodržovali naši předkové

Tentokrát jsme se vypravili do muzea za poznáním, jak slavili naši předkové Velikonoce. Prohlédli jsme si krásnou expozici, která nás vtáhla do dob minulých a představila nám, jak naše prababičky a  pradědové žili a jak slavili svátky jara. Získali jsme informace o tom, co je to např. řehtačka (tu jsme si i vyzkoušeli), k jakým účelům slouží pomlázka a podobně.

          Také jsme si užili výtvarné dílničky a práce se nám nejen líbila, ale i výsledky našeho snažení jsou velmi hezké.

Na textu spolupracovali žáci 2. B, foto: Mgr. Erika Bednárová