Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

S Albitužkou po Česku

Žáci 5.A  využili možnosti seznámit se s digitální Albitužkou a  interaktivní knihou o České republice.

Nejprve si  nové pomůcky vyzkoušeli.  Následně individuálně plnili kvízové úkoly a ve skupinkách vyplňovali pracovní listy. Páťáci tak získali nové informace o naší zemi.

Text a foto: Mgr. Ludmila Prokopová