Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

Žáci 7.B na Benediktu

Na začátku jarního období jsme se s žáky vydali na poučný výlet do areálu Benedikt. Prošli jsme zde stezku, kterou nám připravilo Středisko volného času v Mostě. Celá akce byla zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Bylo třeba najít a rozšifrovat několik úkolů na téma známých pohádek. Na stezce byly rozmístěné úkoly, jejichž rozluštění vyžadovalo nejen dobrou znalost čtení, ale i schopnost týmové práce a logického myšlení. Žáci přijali výzvu s nadšením a všechny úkoly a šifry se jim podařilo rozluštit a najít správné řešení. Za správné řešení žáci obdrželi i drobné dárky.

Kromě rozvíjení dovedností spojených s četbou a porozumění textu byl tento výlet i cennou příležitostí k učení mimo tradiční třídní prostředí.

 Text a foto: Mgr.Eva Drobná