Archiv:

Školní projekt: Velikonoční výstava

Velikonoce – svátky jara

V úterý 19. 3. proběhla na naší škole opět tradiční velikonoční výstava. Jako každý rok, si zde žáci a paní učitelky mohli prohlédnout výrobky našich žáků, které se týkaly jarního období, a hlavně výrobků s velikonoční tématikou. Mladší děti využily stoly s vlastní výrobou dárků, kde si mohly vlastnoručně vyrobit papírové kraslice, zajíčka z papírových tácků a lžiček, kuřátko a slepičku a přáníčka. U těchto stolů s dětmi opět pracovali studentky ze Střední pedagogické školy v Mostě. Vše měli velmi krásně a pečlivě připraveno. Patří jim za to velký dík.

  Paní učitelky i žáci zde opět našli mnoho zajímavých nápadů, jak nám napsali do návštěvní knihy. Velmi nás těší, že se jim naše nápady líbí a mnoho z nich i využijí k vlastní výrobě.

  Opět letos navštívili výstavu zaměstnanci v čele s panem ředitelem společnosti „Kruh pomoci“, která se věnuje zdravotně postiženým lidem. Výstavu využili k prezentaci společnosti a její seznámení s návštěvníky a prodeji výrobků vyrobených jejich klienty.

  Protože tentokrát nám počasí přálo,výstavu navštívilo mnoho dětí a paní učitelek hlavně z okolních mateřských škol i škol základních. Jsme vždy velmi rádi, když výstavu navštíví co nejvíce dětí. Velmi mile nás překvapilo velké množství pochvalných zápisů napsaných do knihy návštěv. Věříme, že výstava se opět líbila a již se těšíme na další. Bylo vidět, že se děti i paní učitelky na výstavě bavily a užívaly si jarní náladu a příchodu Velikonoc.

     Touto cestou bych také chtěla velmi poděkovat všem dospělým i žákům, kteří se podíleli jak na přípravě a výzdobě na velikonoční výstavu, tak na její organizaci. Moc děkuji všem učitelům, asistentkám a dětem za krásnou výzdobu šaten, na kterých nám letos krásně rozkvetly stromy. Velký dík patří všem chlapcům z druhého stupně, kteří se podíleli jak na výzdobě haly, tak na instalaci stolů na výstavu. Také bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám a asistentkám, které mi velmi pomohly s výrobky na výzdobu haly i s jejich instalací. A samozřejmě panu učiteli Rakovi a panu školníkovi.

Děkuji všem, kteří spolupracovali na organizaci výstavy a všem ostatním, kteří přispěli svými výrobky.

Věřím, že se všem výstava líbila, užili si ji a příští rok se k nám zase rádi vrátí.

Napsala a nafotila Alena Niklová