Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

ALBI tužka – 6. A., 6. B., 7. B

Nová inovativní školní pomůcka, se kterou jsme měli možnost se seznámit, byla ALBI tužka. Nejprve jsme se tužku naučili ovládat, následně jsme se seznámili i s interaktivními knihami, které tvoří její nedílnou součást.

První vyučovací hodinu jsme pracovali s Obrázkovým německým slovníkem. Nejprve jsme pracovali všichni společně, poté už každý sám, zkoušeli jsme, co vše kniha nabízí. Druhou vyučovací hodinu jsme již samostatně každý se sluchátky pracovali s knihou Vyjmenovaná slova a doplňovali samostatně pracovní list. Vyzkoušeli jsme si, že opakovat vyjmenovaná slova lze i zábavnou formou.

 

Foto a text: Mgr. Petra Schützová