Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

Projektový den ve 3. A ke Dni vody

22. března je Světový den vody. My jsme se rozhodli, že tento svátek oslavíme v modrém oblečení nejen pokusy s vodou, ale připomeneme si, proč nesmíme vodou plýtvat, kde se voda využívá a jak voda koluje v přírodě. Nejzajímavější z celého projektového dne byly pokusy s vodou. Líbil se nám pokus s bonbóny, ve kterém se rozpouštělo barvivo od okraje talíře do středu. Povedl se nám pokus s pepřem, který jsme nasypali na hladinu, a když jsme se dotkli hladiny tyčinkou s jarem, tak se pepř oddálil ke kraji misky. Se skořicí nám tento pokus nevyšel. Líbil se nám pokus s malou miskou. Naplnili jsme vodu po okraj a počítali, kolik tam vložíme sponek, než voda přeteče. Vložili jsme do misky 140 sponek, voda vytvořila oblouk nad okrajem, a když jsme tam dali 141. sponku, voda přetekla. Bylo to velmi napínavé. V závěru dne jsme zhlédli video Koloběh vody a vyplnili pracovní list s otázkami. Projektový den se nám velmi líbil.

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová