Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

Velikonoční vejce

V rámci šablony OP JAK jsme se pustili s žáky 10. AS a 9. AS do projektové aktivity „Velikonoční vejce“. Žáci byli prvně obeznámeni s pojetím, náplní a danými aktivitami, které jsme si rozvrhli na čtyři vyučovací hodiny. První úkol zněl jasně. Vybrat v nepřeberných zásobách paní učitelky Proškové různé předměty, vhodné k finálnímu zpracování velkoplošného vejce. A tak se začaly hromadit uprostřed třídy tyčky od nanuků, kolíčky, fazolky, staré CD, víčka od šlehaček, vypálené kalíšky od svíček, plastové kelímky, aj. Celkem jsme vybrali 33 druhů různých předmětů, které v hodině Informatiky žáci nafotili. Učili se vnímat správný úhel focení, vhodné osvětlení, kompozici fotografie a v neposlední řadě i možnost využití jednoduchých funkcí a filtrů při fotografování. V následující hodině se učili v již známém prostředí Wordwall, tvořit z fotografií losovací aktivitu. Wordwall je zábavná výuková aplikace, která poskytuje i našim žákům s různými stupni mentálního postižení, tvořit výukové aktivity. Vlastní vytvořený úkol, nabírá i u našich žáků ihned jinou váhu, než ten vyhotovený a předložený paní učitelkou. V tuto chvíli jsme byli plně připraveni, pustit se v hodině Pracovní výchovy, do finálního zpracování vejce. Žáci si postupně na PC losovali předměty, se kterými budou tvořit. Na předem připravených kartách jim byly nabídnuty různé možnosti zdobení vejce. Během chvíle, jsme však s paní učitelkou Kocourkovou zjistily, že jsme u řady žáků podcenily jejich představivost. Karty s tvary se tak rázem odložily a my se nestačily divit, jak činnost všechny pohltila. Nakonec i cca 6 m vysoké vejce, se zdálo býti malé, pro neutuchající nasazení žáků tvořit.

 

 

text a foto: Mgr. Žaneta Prošková