Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

Potraviny šetři – neplýtvej!

Žáci od 5. tříd se zúčastnili programu „Potraviny šetři – neplýtvej“. V rámci programu si žáci rozvíjeli kompetence k odpovědnému spotřebitelskému jednání ve vztahu k potravinám. Identifikovali souvislosti mezi předcházením vzniku odpadů a potravinovým řetězcem a učili se uvědomit si hodnotu potravin. Lektorka vedla aktivní formou žáky k reflexi vlastních postojů a chování k potravinám a společně hledali příležitosti pro drobné změny ve vlastním jednání.

Foto: Mgr. Ludmila Prokopová, Mgr. Jana Hofferová

Text: Mgr. Jana Hofferová