Archiv:

Naštěstí nežijeme v „zemi bez pravidel“.

Trestní odpovědnost mladistvých- přednáška Policie ČR

Žáci vyššího stupně si vyslechli mnoho užitečných informací od příslušníků Policie ČR. Mnozí byli překvapeni, že opravdu všechno není dovoleno, a že i jako dítě a mladiství jsem za své činy odpovědný.

Zapsala: Mgr. Simona Průšová

Foto: Mgr. Lída Prokopová