Archiv:

Školní projekt v rámci OP JAK

7.B na Mosteckém jezeru

V rámci projektové výuky prošli žáci 7.B část okruhu naučné stezky na Mosteckém jezeru. Žáci se dozvěděli, že jezero je zimovištěm spousty zajímavých druhů ptáků. Zjistili, jaké druhy organismů obývají jezero a měli možnost dalekohledem pozorovat hnízdění vodních ptáků na Mosteckém jezeře. Díky výkladu a novým informačním tabulím se žáci dozvěděli o historii Mosteckého jezera. Pochopili jeho vznik, význam, proměny v průběhu času a hodnotu tohoto místa. Seznámili se také s procesem obnovy poškozených a znehodnocených oblastí.

Tento naučný výlet žákům umožnil lépe pochopit životní prostředí a chování živých organismů v daném biotopu, zjistili, že rekultivace je důležitým krokem k obnově přírody a udržitelnému využívání prostředí.

Třída zažila skvělou zkušenost, která spojila učení s praktickým zkoumáním místa, kde žijí a pohybem na čerstvém vzduchu🌿🔍🦆

Mgr. Eva Drobná